Voorkeur telefonisch contact tussen 08.00-12.00uur

December 2021 - Long COVID

Nieuwsbrief December 2021 – Long Covid 

Heeft u Covid gehad? En herkent u zichzelf in (een aantal van de) onderstaande klachten? Dan zou u last kunnen hebben van Long Covid

 • Extreme vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Pijn op de borst
 • Spierpijn
 • Hoofdpijn
 • Hartkloppingen, in rust of inspanning
 • Temperatuurverschillen; te warm of steeds koud
 • Brainfog; niet op woorden kunnen komen, concentratieverlies, geheugenverlies, vergeetachtigheid
 • Prikkelbaarheid: snel gefrustreerd, geïrriteerd, onrustig door veel prikkels om je heen, slechte focus
 • Goede en slechte dagen

Er zijn veel mensen die zich niet gehoord voelen, die hun eigen klachten bagatelliseren en die tegen beter weten in doorzetten. Sommigen komen ermee weg, sommigen zouden gebaat zijn bij goede medische hulp. Vaak zien we dat goede en slechte dagen elkaar afwisselen. Dit kost veel energie. Op een goede dag doe je snel te veel, dit kan vervolgens resulteren in een aantal slechte dagen. Uit ervaring weten we dat een goede balans in activiteiten versus rust erg belangrijk is. Belangrijk is te leren wat jouw symptomen van overbelasting zijn. Weet je die te herkennen, dan zul je minder snel overbelasten en bouw je langzaam reserve op die herstel mogelijk maakt. Ook kan het helpen om in contact te komen met mensen die hetzelfde doormaken. Bij fysiotherapie starten we met een intake en kijken wij samen of we iets voor u kunnen betekenen. Neem gerust contact op met ons.
Wil je graag meer informatie? Lees dan door.


Corona of COVID-19 is helaas nog steeds onder ons en bovendien regelmatig het gespreksonderwerp van de dag. Bijna iedereen heeft er wel mee te maken gehad, hetzij door een zelf doorstane besmetting of iemand in de omgeving die Covid heeft gehad. 
Ongeveer 15% van de mensen houdt na een besmetting langdurig klachten, wat ‘Long COVID’ genoemd wordt. Deze klachten kunnen tot enkele weken, maar soms meerdere maanden na een infectie met COVID-19 aanhouden. Maar wat houdt dit precies in? En wat kan eraan gedaan worden?
 

Wie heeft meer kans op Long COVID?

We weten nog niet precies waarom sommige mensen lang klachten houden na een infectie met SARS severe acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Er lijkt een verband te zijn met een hogere leeftijd en de hoeveelheid klachten die iemand heeft in de eerste fase van de besmetting. Ook mensen die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, of een verhoogd BMI (Body Mass Index) of astma hebben, lijken vaker langdurig klachten te houden na een besmetting. Maar ook mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen kunnen deze klachten houden. Het lijkt dat Long COVID vaker voorkomt bij vrouwen. Na een ernstige infectie kunnen patiënten soms maanden na ontslag uit het ziekenhuis nog een verminderde longfunctie hebben en zijn er afwijkingen van de longen op röntgenfoto’s of longscans te zien.


Hoe vaak komt Long COVID voor?

Dat is nog niet zeker. Volgens een eerste schatting heeft maximaal 1 op de 5 personen 4 of 5 weken na een positieve test nog klachten. Dat aantal neemt verder af 12 weken of langer na de besmetting. Er is nog geen optimale behandeling voor Long COVID. Daarom wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar Long COVID.
 

Fysiotherapie en Long-COVID

Vaak is een lange periode meerdere keren per week fysiotherapie nodig voor het verbeteren van de afgenomen conditie, fitheid en spierkracht door corona. Een gespecialiseerde fysiotherapeut kan beoordelen welke fysieke problemen en mogelijkheden er zijn.

Longfysiotherapeuten hebben uitgebreide kennis en weten dat je na corona verschillende klachten kunt hebben. Na een grondige intake kunnen ze goed inschatten waar je het best mee bent geholpen en welke wegen je daarvoor kunt volgen. Ze kunnen je bijvoorbeeld terugverwijzen naar de longarts, huisarts of doorverwijzen naar een diëtist, logopedist, ergotherapeut en psycholoog.

Goed om te weten
 • In het begin gaat de aandacht naar dagelijkse activiteiten (ook wel genoemd als ADL), de dagelijks terugkerende dingen die je moet doen om zelfstandig te kunnen leven. Denk aan opstaan uit bed, weer leren lopen en traplopen.
 • Een juiste verdeling van je energie is zeker in de beginfase erg belangrijk. Ben je erg verzwakt, forceer dan niet. De therapeut zal je begeleiden in hoe vaak, hoe lang en hoe veel je kunt inspannen. Meer is niet altijd beter.
 • Wanneer je longfysiotherapeut vindt dat je er klaar voor bent, dan ga je intensiever trainen om weer kracht en spiermassa op te bouwen


Vergoeding:

De huisarts of medisch specialist beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. 

Paramedische herstelzorg wordt vergoed vanaf de 1e behandeling en is voor fysiotherapie maximaal 50 behandelingen. Wel geldt het eigen risico. 
Voor alle regels met betrekking tot deze vergoeding zie: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-covid-19


Bij Fysio Dokkum-Damwoude zijn Afien Wijbenga-Gros en Lisa de Jong gespecialiseerd in Covid herstelzorg 

4 december 2021