Voorkeur telefonisch contact tussen 08.00-12.00uur

Door snelle aanpak coronavrij en geen besmettingen

We zijn ondertussen een jaar verder wat betreft de COVID-19 pandemie. Tot voor kort hebben alle preventieve maatregelen (zoals de RIVM richtlijnen stellen) er voor gezorgd dat corona buiten de deur van fysio Dokkum-Damwoude bleef. 
Dit betekent uitvoerig schoonmaken en schoonhouden van ruimtes en materialen, maar ook afstand houden, dragen van mondkapjes en alertheid op persoonlijke hygiene. Ondanks alle preventieve maatregelen was het niet de vraag of, maar de vraag wanneer corona zijn entree zou maken.

Vorige week zijn twee medewerkers van fysio Dokkum-Damwoude getest en positief bevonden op het dragen van het corona virus. Uit voorzorg zijn de overige medewerkers getest, preventief thuis gebleven en alle betrokkenen die nauw contact hebben gehad met de positief geteste medewerkers benaderd door de praktijk en/of de GGD (bron en contactonderzoek).

Wij delen graag met u dit bericht om u gerust te stellen dat ondanks de ‘corona-gevallen’ fysio Dokkum-Damwoude er alles aan doet om afspraken zo verantwoord mogelijk te laten verlopen. 

We zijn blij te mogen vermelden dat deze week uit bron- en contact onderzoek geen nieuwe besmettingen (onder cliënten en collegae) voortgevloeid zijn. We zijn ervan overtuigd dat preventief handelen en het naleven van de regels ontzettend belangrijk is en blijft. 
Samen met u kunnen we een veilige werksfeer bewaren door de handen te desinfecteren, ruimtes en materialen te reinigen, afstand te bewaren, het dragen van mondkapjes (>13jaar), het meebrengen van eigen handdoeken en bij klachten de afspraak te verzetten. 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, dan zijn wij uiteraard bereikbaar om deze te beantwoorden.

#staysafe #samensterk #fysiodokkumdamwoude

26 maart 2021