Voorkeur telefonisch contact tussen 08.00-12.00uur

Februari - COVID-19 en COPD

Februari – COPD en COVID


https://www.ad.nl/binnenland/tienduizenden-jonge-gezonde-mensen-gesloopt-door-corona-ik-neem-afscheid-van-wie-ik-was~a588bc90/

Artsen slaan alarm over gezondheidsschade op de lange termijn door corona. Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun besmetting nog met zware klachten.
Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat iemand hersteld is van COVID-19. Een grote groep mensen herstelt snel en in de thuissituatie zonder dat zij extra zorg nodig heeft, maar er is ook een groep mensen die extra zorg nodig heeft. 
Voor deze groep is de herstelzorg ingesteld, die u tijdelijk en onder voorwaarden recht op vergoeding van paramedische herstelzorg vanuit het basispakket geeft. Afhankelijk van de klachten beoordeelt de huisarts welke zorg nodig is en door wie deze zorg gegeven moet worden.

Bij Fysio Dokkum Damwoude heeft onze COPD-specialist Afien Wijbenga-Gros tevens de opleiding herstelzorg COVID- 19 gedaan, waardoor we u goed kunnen helpen bij de revalidatie. Zo kunt u met hulp van uw therapeut iets doen aan uw klachten, handvaten verkrijgen, advies inwinnen over het doseren van activiteiten en eventueel in contact worden gebracht met andere paramedici als ergotherapie/ diëtist etc. Dit alles om u te helpen uw activiteiten van het dagelijkse leven weer op te kunnen pakken.

Een aantal van deze voorwaarden zijn:
  • Maximaal 50 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering
  • Er geldt hiervoor het eigen risico
  • Uitsluiten mogelijke opverwijzing van een (huis)arts
  • De maximale periode van behandeling is 6 maanden
  • U stemt in dat gegevens worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden
Check tevens de volgende link: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-covid-19

Heeft u vragen? Bel gerust voor informatie!

 

2 februari 2021