Voorkeur telefonisch contact tussen 08.00-12.00uur

Overgewicht bij kinderen

In Nederland zijn er steeds meer kinderen te zwaar. Ze hebben overgewicht en soms zelfs obesitas. Dit wordt berekend door middel van de BMI (body mass index). De BMI is de verhouding tussen lengte en gewicht. Het gewicht van iemand in kilogram gedeeld door het kwadraat van zijn lengte in meters geeft de body mass index in kg/m2. Een beetje te zwaar zijn lijkt op het eerste zicht niet zo erg. Het tegendeel is echter waar. Er is eerder kans op bijvoorbeeld diabetes type 2 of hart- en vaataandoeningen. De oorzaken van overgewicht zijn bijvoorbeeld het te veel eten en/ of te weinig bewegen.

Wat zie je vaak bij een kind met overgewicht?

Meestal doet een kind minder snel mee met spelletjes die veel energie kosten. Bijvoorbeeld bij tikkertje kan een kind snel afhaken of wordt het kind altijd getikt. Het kind kan tijdens gymnastiek vaak niet alle lenigheidsoefeningen even goed doen als zijn klasgenootjes. Soms kan het kind gepest worden of een negatief zelfbeeld hebben.

Wat hoort een kind te doen?

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) geeft aan dat kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar iedere dag minstens 60 minuten matige-intensieve lichamelijke activiteiten moeten uitvoeren waarbij de activiteiten minimaal 2 keer per week gericht moeten zijn op het verbeteren van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie. Dit bewegen kan zijn: skateboarden, fitness, gymnastiek, trampoline springen, touwtjespringen of sporten bij een sportvereniging.

Kinderfysiotherapeutische behandeling

Het is bewezen dat behandeling gericht op meer bewegen en gezonder (en minder) eten een positief effect heeft op het gewicht en de conditie van kinderen en op de gezondheidsrisico’s. Daarnaast voelen ze zich na een behandelprogramma vaak beter.

De kinderfysiotherapeut is de specialist op het gebied van bewegen. Omdat te zware kinderen vaak ook minder fitte kinderen zijn en soms motorisch onhandiger, is de kinderfysiotherapeut de aangewezen persoon om de conditie en kracht van deze kinderen te trainen en adviezen te geven over bewegen.

De kinderfysiotherapeut stuurt de kinderen vaak ook door naar een diëtist. Zo kunnen ouders en kind naast de beweegadviezen, ook informatie krijgen over de voeding. De diëtist begeleid de ouders samen met het kind omdat het probleem niet alleen bij het kind ligt.
Gezonder eten en meer bewegen vraagt om gedragsverandering.


Bij Fysio Dokkum-Damwoude is Gerbranda de Graaf - Beijaard onze kinderfysiotherapeut.

 

Literatuur: Takken T. Richtlijnen Conditietraining Kinderen met obesitas. Utrecht: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis; 2005; 
Dekinderfysiotherapeut.com
Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 
Beweeginterventie bij kinderen met overgewicht-KNGF.

16 januari 2023