Krant: promotie Hester den Bandt

Bij Fysio Dokkum-Damwoude zien de therapeuten regelmatig mensen langs komen met lage rugpijn. Patiënten kunnen soms niet naar hun werk, de pijn kan grote invloed hebben op hun dagelijks leven en in sommige gevallen komt het na behandeling weer terug. 

Soms is er pijn waarvoor vanuit spier-, pees- of zenuwweefsel geen goede oorzaak is aan te wijzen. Dit komt omdat de sensoren die waarschuwen voor (dreigend) letsel overprikkeld zijn. Dit is ‘nociplastische pijn’: wat geen pijn zou moeten doen, doet het dan ineens wel. Fysio- en manueel therapeute Hester den Bandt is wetenschapper en eind april promoveerde zij in Brussel met haar proefschrift over deze specifieke pijnsoort.

Bij patiënten met lage rugpijn, zijn ze in de praktijk altijd alert of er mogelijk sprake is van nociplastische pijn. Niet alleen zijn deze patiënten vaak pijngevoeliger, ook kunnen verschillende psychologische factoren een rol spelen. 

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak (0519-220600).

25 mei 2022