Voorkeur telefonisch contact tussen 08.00-12.00uur

Fysiotherapie

Fysiotherapie is geschikt voor de meest uiteenlopende klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Klachten die u ervaart tijdens uw dagelijkse bezigheden, uw werk, sport of hobby’s.

Het doel van fysiotherapie in het algemeen is mensen de kwaliteit van bewegen weer terug te geven, om zo de dingen te kunnen doen die men graag wil doen. Wij adviseren en behandelen klanten door middel van gerichte begeleiding, zodat u leert voldoende en verantwoord te bewegen.

De fysiotherapeut is BIG geregistreerd en aangesloten bij het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), waarbij continue scholing vereist is. Bij Fysio Dokkum Damwoude wordt gewerkt volgens de laatste inzichten uit de wetenschap en praktijk, en worden richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) gevolgd. Hierdoor bent u verzekerd dat kwaliteit gewaarborgd is.

 

Wat kunt u verwachten?

 

Intake - Onderzoek

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake. U kunt zonder verwijsbrief van de huisarts naar de fysiotherapeut. Er wordt dan eerst een screening gedaan, waarbij de fysiotherapeut beoordeelt of de klachten in aanmerking komen voor een fysiotherapeutische behandeling.

Het kan echter zijn dat de fysiotherapeut na de screening tot de conclusie komt dat uw klachten eerst nader onderzoek van huisarts of specialist nodig hebben. In overleg worden verdere stappen ondernomen.

Als er geen bijzonderheden uit de screening komen, volgt een intake en onderzoek. Hierbij wordt de hulpvraag en het gezondheidsprobleem in kaart gebracht en verschillende testen gedaan. Aan het einde van het onderzoek zal de fysiotherapeut de onderzoeksbevindingen met u bespreken en een behandelplan voorstellen.

Therapie – Behandeling

Samen met u wordt een behandelplan gemaakt. De fysiotherapeut geeft u uitleg en advies over hoe u het beste met uw klachten om kan gaan. De behandeling kan bestaan uit (huis)oefeningen ter versterking, mobilisatie of stabilisatie van uw gewrichten en spieren. Er wordt gekeken naar uw houding en specifieke situaties waarin uw klachten verergeren, om zo uw klachten gericht aan te pakken en in de toekomst deze te voorkomen.