Voorkeur telefonisch contact tussen 08.00-12.00uur

Oefentherapie Cesar


Voor wie?

  • Een pijnlijke rug na lang werken
  • Last van de nek bij computeren;
  • Uitstralende pijn tijdens lopen gedurende de zwangerschap


Allemaal klachten waarvoor u terecht kunt bij een oefentherapeut!

Oefentherapie Cesar is in eerste instantie bedoeld voor mensen die klachten ondervinden aan hun lichaam. Binnen de oefentherapie zal er een relatie worden gelegd tussen klachten en gewoonten wat betreft houding, beweging en/of gedrag. Door iemand bewust te maken van deze gewoontes, wordt de oorzaak begrepen en klachten eerder herkend. Dit geeft de mogelijkheid om de houdings- en bewegingsgewoonten, die klachten veroorzaken, te verminderen of te voorkomen (preventief). Oefentherapie is dus een therapie waar u zelf actief aan deelneemt.

 

Behandeling:

De behandeling wordt vooral gericht op de activiteiten die u zelf graag weer uit wilt kunnen voeren of waarbij problemen worden ondervonden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan (huishoudelijk) werk, sport, tuinieren, wandelen, fietsen, autorijden, zitten achter de computer, verzorging rondom uw kind(eren), boodschappen doen, etc.
Worden klachten ondervonden bij computer werkzaamheden, dan wordt er samen gekeken naar het specifieke probleem tijdens die werkzaamheden. Er zal onder andere worden gekeken naar:

  • De werkplekinstellingen
  • De houding
  • De hoeveelheid afwisseling in werkzaamheden, etc.

Naast houdings- en bewegingsadviezen kunt u ook huisoefeningen meekrijgen. Oefeningen om spieren te versterken of juist ‘los’ te maken. De meeste aandacht gaat tijdens de behandelingen uit naar verbetering van het bewegingsgedrag tijdens de dagelijkse activiteiten. Zo is de behandeling geheel afgestemd op de persoonlijke situatie en op de hulpvraag.

Wat kunt u verwachten?

De eerste behandeling bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Er wordt onderzocht of de lichamelijke klachten voortkomen uit het houdings- en bewegingsgedrag en er wordt gekeken of het verbeteren hiervan een positieve invloed kan hebben op de klachten. Er wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld. Aan de hand van het behandelplan wordt er samen verder gewerkt.
De behandelingen duren maximaal een half uur en de frequentie van de behandelingen zal geleidelijk afnemen. Wanneer het gewenste resultaat is bereikt, zal de therapie worden afgesloten.

Bij Fysio Dokkum-Damwoude is Agnes Heidstra de oefentherapeut Cesar


 

Aanbieders

Agnes Heidstra

Agnes Heidstra

Cesar Therapeut

 

  • Bekkenoefentherapeut
  • Lifestyle coach (GLI)
  • Specialist in houding- en bewegingstherapie, werkplekonderzoek, ontspanning & ademhalingsoefeningen, bekkenklachten na/tijdens zwangerschap en na bevalling

aheidstra@fysiodokkum-damwoude.nl